Voorbeeld brief huurverhoging

Voorbeeld brief huurverhoging

Verhuur je een woning en wil je daarvan de huur verhogen? Dat mag natuurlijk niet zomaar en ook aan de stijging van de huur zijn voorwaarden verbonden. Op deze pagina leggen we je daar alles over uit en geven we een voorbeeld brief huurverhoging.

Huurverhoging: mag dat zomaar?

Net als bij het opzeggen van huur, zijn huurders in Nederland redelijk goed beschermd tegen het verhogen van de huur. De huur mag wel verhoogd worden, maar er zijn een hoop regels aan verbonden.

We hebben het hier expliciet over huurwoningen in de vrije sector. De huur van een vrijesectorwoning mag in 2023 met maximaal 3,3% verhoogd worden. Dit maximum geldt voor drie jaar. Het ging in op 1 mei 2021 en geldt daarom tot 1 mei 2024.

Een verhuurder mag niet meer verhoging vragen dan het maximum van 3,3% per jaar. De huur mag ook maar één keer per jaar verhoogd worden en er moet minimaal een jaar tijd zitten tussen twee huurverhogingen. De verhuurder mag de huur niet zomaar opzeggen als de huurder niet instemt met de verhoging.

Er is één uitzondering op de regels hierboven: de huur mag met méér dan 3,3% verhoogd worden in het geval van woningverbetering.

Zie ook deze pagina op de website van Rijksoverheid: Welke regels gelden er voor huurverhoging?

Tip: Je kunt bij nieuwe huurders ook een jaarlijkse “huurindexatie” opnemen in het huurcontract. Je hoeft dan niet ieder jaar een brief te sturen. De huur gaat dan elk jaar automatisch omhoog met het afgesproken percentage. Dit percentage moet wel nog steeds binnen de richtlijn van Rijksoverheid vallen.

Voorbeeld brief huurverhoging

Wil je de huur van je woning verhogen? Dan moet je natuurlijk een brief sturen aan de huurder om dit aan te kondigen. We laten nu een voorbeeld brief huurverhoging zien. We adviseren de verhuurder om deze brief aangetekend te versturen. Zo onstaan er geen misverstanden over het al dan niet ontvangen van de brief.

Aan:
Dhr. H. Uurder
Kalverstraat 1
1010BA Amsterdam

Amsterdam, 18 november 2022

Betreft: Verhoging huur per 1 januari 2023

Geachte heer Uurder,

U huurt van mij een woning aan de Kalverstraat 1, 1010BA in Amsterdam. Bij deze moet ik u mededelen dat de huur van deze woning zal worden verhoogd per 1 januari 2023.

De huur tot en met 31 december 2022 bedraagt 800 euro en zal per 1 januari 2023 worden verhoogd naar 826 euro. Dit is een verhoging van 3,25% wat binnen het door de overheid bepaalde maximum valt.

Indien u het oneens bent met deze verhoging, kunt u schriftelijk bezwaar indienen via het hierbeneden genoemde adres.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Dhr. V. Erhuurder

Coolsingel 2
2011 BA Rotterdam

Zoals te zien is in de brief, wordt duidelijk vermeld op welk adres de huurder woonachtig is en waar de gehuurde woning zich bevindt. Ook wordt het percentage van de huurverhoging genoemd en wordt verwezen naar de richtlijn van Rijksoverheid. Zo creëer je als verhuurder een duidelijk verhaal en begrijpt de huurder ook dat dit geen “willekeurige” verhoging van de huur is, maar dat de verhuurder in deze volledig in zijn recht staat.

Bezwaar van de huurder

Het kan natuurlijk voorkomen dat de huurder het niet eens is met de verhoging van de huur. Dit is vervelend, en kan leiden tot een bezwaarschrift van de huurder aan de verhuurder. Vaak wordt zo’n bezwaar alléén in overweging genomen als de verhuurder zich niet aan de regels houdt, bijvoorbeeld als de verhuurder een huurverhoging doorvoert die hoger is dan het maximale percentage van 3,3%.


Deze pagina werd gepubliceerd in november 2022.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *