Voorbeeldbrief betalingsregeling incassobureau

Voorbeeldbrief betalingsregeling incassobureau

Heb je een brief ontvangen van een deurwaarder of incassobureau, waarin een bepaald bedrag van jou wordt geëist? Het kan natuurlijk gebeuren dat een rekening aan je aandacht is ontsnapt, bijvoorbeeld doordat je op vakantie was of door een adreswijziging. Het is belangrijk om hier adequaat mee om te gaan en open kaart te spelen richting de schuldeiser. Betaal direct als je het geld kunt missen, of neem direct contact op voor een zogeheten betalingsregeling. Op deze pagina vind je een voorbeeldbrief betalingsregeling incassobureau.

Goed om te weten

Het is goed om te weten dat een incassobureau of deurwaarder maar met één doel te werk gaat: het innen van de schuld die jij hebt openstaan bij hun opdrachtgever. De deurwaarder of het incassobureau zal daarom blij zijn als het ze lukt om dit bedrag te innen, want daarvoor krijgen zij betaald.

Als er een bedrag wordt geëist dat dusdanig hoog is dat je dit niet in één keer kunt betalen, is het van belang dat je een betalingsregeling probeert te treffen. Zo toon je aan dat je graag wilt betalen, maar dat dit niet in één keer gaat lukken.

Wacht niet met het contact opnemen, maar doe dit meteen. Als je te lang wacht dan kan een deurwaarder een dwangbevel sturen met een plicht om binnen een aantal dagen te betalen. Helaas is het dan vaak al te laat om een regeling te treffen. Je moet dus direct in actie komen bij het ontvangen van een incassobrief!

Tip:
Laat het niet zo ver komen dat het te laat is voor een betalingsregeling. Kom direct in actie bij het ontvangen van een incassobrief of post van de deurwaarder!

Voorbeeldbrief betalingsregeling incassobureau of deurwaarder

We laten nu een voorbeeldbrief zien voor als je een betalingsregeling wilt aanvragen bij de deurwaarder of bij het incassobureau. Zoals gezegd is het belangrijk om een dergelijke brief of e-mail direct te sturen wanneer je de rekening hebt ontvangen. Als je te lang wacht, kan het te laat zijn voor een regeling.

Aan
Incassobureau B.V.
Straatnaam 5
1234 AB Plaatsnaam

Onderwerp: Betalingsregeling dossiernummer 12345678

Geachte heer/mevrouw,

Op 2 april jl. ontving ik een brief van uw kantoor waarin u namens T-Mobile Netherlands B.V. een bedrag van €800 van mij vordert.

Ik ben het volledig eens met deze vordering, dit is inderdaad het bedrag dat ik heb openstaan. Gelet op mijn financiële situatie ben ik helaas niet in staat om dit bedrag in één keer te voldoen.

Ik verzoek u om met mij een betalingsregeling overeen te komen waarin ik de vordering in termijnen kan aflossen. Hierbij zou ik graag in vier termijnen van €200 de schuld aflossen. Ik zou in dit geval de eerste termijn op 20 april voldoen, en iedere daarop volgende termijn steeds binnen één maand.

Graag hoor ik binnen veertien dagen of u met mijn voorstel akkoord gaat. Ik vraag u daarnaast om verdere incassomaatregelen stop te zetten om onnodige extra kosten aan mijn kant te voorkomen.

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Hoogachtend,
Gerard Peters

Meer informatie

Stuur deze brief of e-mail zo snel mogelijk nadat je de incasso- of deurwaarder-brief ontvangt. Zo weet je zeker dat je er op tijd bij bent. Eventueel is het nog slim om na het versturen van de e-mail direct even te bellen met het kantoor dat het bedrag vordert. Zo laat je zien dat je van goede wil bent en dat je het bedrag graag wilt terugbetalen.

Als de schuldeiser akkoord gaat met de door jou voorgestelde regeling, is het van belang dat je je blijft houden aan de afgesproken betalingstermijnen. Als je je niet houdt aan de overeengekomen termijnen, wordt het gehele bedrag vaak in één keer opeisbaar. Mocht je écht in de problemen zitten, neem dan direct contact op met de schuldeiser en vraag of er een uitzondering kan worden gemaakt op de regeling.

De kans is vaak aanwezig dat de schuldeiser hiermee akkoord gaat. Het is voor de eiser uiteindelijk vooral van belang te weten waar hij/zij aan toe is. Door steeds eerlijk te zijn en open kaart te spelen laat je niet alleen zien dat je voornemens bent om te betalen, maar weet de eiser ook dat je niet wegloopt voor de ontstane schuld. Zij willen maar één ding: het openstaande bedrag vorderen. Als dat goedschiks kan, zullen ze hier in de meeste gevallen aan meewerken.

Ben je het niet eens met een vordering of met de hoogte van de incassokosten? Bekijk dan ook eens: voorbeeldbrief onterechte aanmaning. Heb je al betaald? Dan is er de voorbeeldbrief betaalde rekening.


Deze pagina werd gepubliceerd in maart 2021.