Voorbeeld bezwaarschrift (CJIB) verkeersboete

Voorbeeld bezwaarschrift (CJIB) verkeersboete

Heb je een verkeersboete ontvangen van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en wil je deze aanvechten? Als je het niet eens bent met een beschikking van een instantie, dan kun je ze een bezwaarschrift schrijven. Echter, je moet hierbij wel op bepaalde dingen letten. Op deze pagina geven we je alle informatie over het schrijven en versturen van een bezwaarschrift. Ook laten we een voorbeeld zien van een bezwaarschrift voor het aanvechten van een verkeersboete van het CJIB.

Wanneer kan ik een verkeersboete aanvechten?

Een verkeersboete krijg je voor verschillende overtredingen. Zo kan het gaan om door rood rijden, te hard (snel) rijden of bijvoorbeeld appen achter het stuur. Je kunt een verkeersboete aanvechten als je het niet eens bent met de beslissing van de bevoegde instantie. Als jij bijvoorbeeld van mening bent dat je niet door rood bent gereden of dat je je wél aan de snelheidslimiet hebt gehouden, dan kun je hier bezwaar tegen aantekenen. Je moet dan wel een goed verhaal hebben en vooral kunnen aantonen dat het CJIB fout zit.

Als je bijvoorbeeld bewijsmateriaal hebt van een dashcam of als je vindt dat het CJIB niet bewezen heeft dat jij de overtreding hebt begaan, dan kun je dit gebruiken. De bewijslast ligt uiteraard bij de instantie die jou bekeurt voor de overtreding. Als zij niet (voldoende) bewijs hebben voor de overtreding, dan kan dit een reden zijn om een bezwaarschrift te versturen.

Waar moet ik op letten?

Het schrijven en versturen van een bezwaarschrift kan meestal alléén binnen een bepaalde termijn. Het CJIB heeft een speciale pagina met informatie voor als je het niet eens bent met een verkeersboete. In sommige gevallen kun je zelfs online in beroep gaan tegen de verkeersboete.

Online in beroep gaan tegen een verkeersboete
Online in beroep gaan tegen een verkeersboete

Als je liever per post in bezwaar gaat, dan kan dat natuurlijk ook. Hoe dan ook belangrijk is dat je op de brief van het CJIB goed let op de datum die hiervoor als deadline wordt gegeven. Deze informatie vind je onder het kopje “Niet eens met de boete?“.

Je moet de boete overigens wel gewoon betalen binnen de termijn die hiervoor gesteld is. Oók als je bezwaar gaat maken tegen een boete, moet je deze gewoon betalen. Mochten de instanties jou gelijk geven, dan zul je het bedrag terugkrijgen.

Het adres om je bezwaarschrift aan te richten is:

Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

In de brief moet je minimaal de volgende zaken benoemen:

  • Je naam, geboortedatum- en -plaats, adres, woonplaats.
  • Het CJIB-nummer van de verkeersboete die je hebt ontvangen.
  • Een duidelijke uitleg waarom je het niet eens bent met de beslissing van het CJIB.
  • Je IBAN-rekeningnummer voor het (eventueel) terugkrijgen van betaalde boete.
  • De datum van het schrijven van de brief.
  • Je handtekening.

Wij raden altijd aan om dit soort brieven per aangetekende post te versturen, zeker als je dicht tegen de uiterlijke datum aan zit. Zo heb je bewijs dat jouw brief vóór een bepaalde datum is verzonden (en ontvangen).

Voorbeeld bezwaarschrift verkeersboete

We laten nu een voorbeeld-brief zien voor het aantekenen van bezwaar tegen een verkeersboete. In dit voorbeeld heeft de persoon een boete ontvangen voor het “door rood rijden”, maar heeft de persoon zelf dashcam-beelden waar uit blijkt dat deze boete niet terecht is.

Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Amsterdam, 15 november 2022

Betreft: Bezwaar tegen besluit CJIB 1234567890

Geachte heer/mevrouw,

Op 10 november jl. ontving ik van het CJIB een beschikking met nummer 1234567890 voor het door rood rijden met mijn Fiat Panda (kenteken 1-ABC-33) op 2 november om 12:13 uur.

Ik ben van mening dat deze beslissing onjuist is. Ik heb een SD-kaart bijgevoegd met beelden van het moment. Hierop is duidelijk te zien dat er een personenauto dusdanig dicht achter mij rijdt, dat ik onmogelijk nog op het laatste moment op een veilige manier kan remmen. Als ik hier voor het rode licht gestopt was, was de bestuurder achter op mij geklapt. Het was in dit geval dan ook de veiligste optie om snel door te rijden.

Hoewel ik hiervoor inderdaad door rood heb moeten rijden, ben ik van mening dat de beschikking moet worden herzien. In mijn optiek heb ik de verkeersveiligheid voorop gezet.

Ik verzoek u bij deze dan ook om de beschikking ongedaan te maken en het bedrag van de beschikking terug over te maken op mijn IBAN NL22INGB0001234567 t.n.v. heer A.J. Gijp.

In afwachting van uw schrijven verblijf ik.

Hoogachtend,
A.J. Gijp, geboren op 1-3-1956 te Borgharen

Breestraat 3
1312BA Leiden

Meer informatie

Het bovenstaande bezwaarschrift heeft enige kans van slagen, omdat er duidelijk wordt uitgelegd waarom de overtreding in dit geval veiliger was voor de specifieke situatie. Toch kan het CJIB er voor kiezen dat dit géén geldige reden is, hiervoor zal ook het door jou aangeleverde bewijsmateriaal worden bekeken.

Zoals bij veel bezwaarschriften is het vaak toch ook een kwestie van “niet geschoten is altijd mis”. Je kunt het proberen, en soms zal het lukken.


Deze pagina werd gepubliceerd in november 2022.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *