Voorbeeld ontslagbrief pensioen

Voorbeeld ontslagbrief pensioen
Ga je met pensioen? Als werknemer hoef je geen ontslagbrief te schrijven als je de AOW leeftijd bereikt.

Heeft jouw werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Of ga je zelf bijna met pensioen? We vertellen je op deze pagina alles over hoe het zit met de ontslagbrief wanneer jij of een van je werknemers met pensioen gaat.

Voorbeeld ontslagbrief pensioen voor werkgevers

Wanneer je werknemer binnenkort met pensioen gaat, hoef je als werkgever géén toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter. Dit moet normaliter wel als je een arbeidsovereenkomst wilt beëindigen. Wanneer de werknemer de pensioenleeftijd bereikt, dan is dat een geldige reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Je moet de werknemer hiervan wél op tijd op de hoogte brengen door middel van een opzegbrief. We geven hier nu een voorbeeld van.

Dhr. R. Roelofsen
Perenboomplein 3
1022 CZ Amsterdam

10 februari 2021

Betreft: opzegging dienstverband wegens het bereiken van AOW-gerechtigde leeftijd

Geachte heer Roelofsen,

Zoals wij op 3 februari jl. samen hebben besproken, eindigt uw dienstverband op 5 mei 2021. Dit is de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt.

Bij deze zeggen wij uw dienstverband op met inachtneming van de opzegtermijn van één maand, op per 5 mei 2021.

De eindafrekening van uw dienstverband (openstaande vakantiedagen en/of -geld) zullen wij met het salaris van mei aan u uitbetalen.

Hoogachtend,

J.M.K. Hogeveen
Directeur Werkgever BV
Straatnaam 3
2010 BC Rotterdam

Voor werknemers

Als werknemer hoef je in principe niets te doen om met pensioen te gaan. Wanneer je de leeftijd bereikt waarop je AOW in gaat, vraag je je werkgever om een aanzegging te doen van het opzeggen van de arbeidsovereenkomst (zie voorbeeld hierboven).

Als je vroegtijdig met pensioen gaat, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Dan dien je wel ontslag te nemen en hierbij de opzegtermijn te respecteren die in je contract staat. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kun je meestal opzeggen met een termijn van één maand.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaarcontract, kun je niet zomaar tussentijds opzeggen, tenzij je een tussentijds opzegbeding in je contract hebt.

Om je arbeidsovereenkomst op te zeggen als werknemer, kun je onze voorbeeld ontslagbrief bekijken en gebruiken. Als je ontslag neemt per e-mail dan is het handig om een ontvangstbevestiging te vragen zodat je zeker weet dat je werkgever de brief ontvangen heeft.

Opzegtermijn

Hoe zit het met de opzegtermijn? De opzegtermijn staat in je arbeidsovereenkomst. Als hier geen opzegtermijn in staat óf als er verwezen wordt naar de wettelijke opzegtermijn, dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Die termijn bedraagt één maand.

Dat betekent dat als je per 1 maart je arbeidsovereenkomst wilt opzeggen, je uiterlijk op 31 januari ontslag moet nemen. Dit is belangrijk omdat als je een fout maakt met de opzegtermijn, je opzegging niet geldig is. Het is daarom belangrijk dat je hier goed op let.

Tot slot

We hopen dat deze pagina je geholpen heeft, of je nu werknemer of werkgever bent. Mocht je een werknemer zijn die met pensioen gaat, dan wensen we je alvast veel geluk toe.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in februari 2021.