Voorbeeld opzegbrief verzekering

Voorbeeld opzegbrief verzekering

Wil je je verzekering opzeggen? Vaak kan dit gewoon online, door bij de verzekeraar in te loggen met je klantgegevens. Kan dit niet, dan moet je de verzekering een brief sturen om op te zeggen. Op deze pagina vertellen we je daar alles over en laten we een voorbeeld opzegbrief verzekering zien die je kunt hergebruiken voor het opzeggen van jouw verzekering.

Voorbeeld opzegbrief verzekering

We laten nu een voorbeeldbrief zien die je kunt gebruiken bij het opzeggen van je verzekering.

Voorbeeld I

Aan:
Verzekeraar N.V.
Postbus 123
1111 BA Amsterdam

Amsterdam, 26 maart 2021

Betreft: Opzegging autoverzekering polisnummer 12345678

Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg deel ik u mede dat ik de bovengenoemde verzekering per 1 mei 2021 wil beëindigen.

Mocht de genoemde datum niet juist zijn, dan verzoek ik u vriendelijk om de juiste vervaldatum te hanteren. Deze opzegging gaat dan per die datum in.

Ik verzoek u om deze opzegging schriftelijk te bevestigen.

Met vriendelijke groet,

Pim Schoonhoven

<handtekening>

Voorbeeld II

Aan:
Verzekeraar N.V.
Postbus 12345
1111 BA Amsterdam

Amsterdam, 26 maart 2021

Betreft: Opzegging inboedelverzekering polisnummer 12345678

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik u mededelen dat ik mijn inboedelverzekering met polisnummer 12345678 per 1 mei 2021 wil beëindigen.

Ik verzoek u vriendelijk om mij een schriftelijke bevestiging van de opzegging te doen toekomen.

Hoogachtend,

Gerard Peters
<handtekening>

Het is van belang dat je de brief ondertekent, want veel verzekeraars zullen je brief alleen als ‘geldig’ erkennen als deze ondertekend is. Vraag daarom ook altijd om een bevestiging van de opzegging. Mocht jouw opzegging niet geldig zijn dan kun je daar maar beter op tijd achter komen voordat je weer voor een bepaalde periode aan je verzekering vast zit.

Meer informatie

Belangrijk om te weten: een verzekering kun je niet altijd zomaar opzeggen per de datum die je zelf wilt. Soms heb je bijvoorbeeld een verzekering die voor minimaal een jaar is afgesloten. Pas na die twaalf maanden mag je de verzekering opzeggen.

Ook mogen sommige verzekeringen alléén opgezegd worden indien er geen sprake is van een betalingsachterstand, zoals de meeste zorgverzekeringen.

Veel andere verzekeringen kunnen worden opgezegd wanneer je wilt. Echter, het eerste jaar zit je er vaak wel aan vast. Dit heeft te maken met het feit dat je vaak een verzekering afsluit voor minimaal één jaar. Dit doen verzekeraars onder anderen om fraude tegen te gaan. Na het eerste jaar is een dergelijke verzekering dan weer “gewoon” maandelijks opzegbaar.

Zorgverzekering

Over zorgverzekeringen gesproken, deze mogen alléén opgezegd worden per 1 januari van ieder jaar. Dit moet je dan vóór 31 december kenbaar maken. Zoals je waarschijnlijk weet, is een zorgverzekering in Nederland verplicht, en mag deze dus alleen opgezegd worden als er een nieuwe zorgverzekering wordt afgesloten. Meestal kan de nieuwe verzekeraar voor jou zorgen dat de oude wordt opgezegd.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in maart 2021.