Voorbeeld ontslagbrief werknemer

Ben je werknemer en wil je ontslag nemen bij je werkgever? Op deze pagina vertellen we je hoe je ontslag moet nemen en hoe je een ontslagbrief schrijft. Een ontslagbrief schrijf je als je ontslag wilt nemen bij je werkgever. Je kunt ook mondeling ontslag nemen, maar we raden aan om ook altijd schriftelijk of het liefst zelfs per e-mail ontslag in te dienen. Op die manier kun je aantonen dat je je aan de opzegtermijn hebt gehouden die voor jou geldt. Over de opzegtermijn vertellen we je later op deze pagina meer. We laten eerst een voorbeeld ontslagbrief werknemer zien.

Voorbeeld ontslagbrief werknemer

Als werknemer kun je het beste schriftelijk ontslag nemen. Als je zeker wilt weten dat je brief aan komt bij je werkgever, kun je deze eventueel als aangetekende brief versturen.

Schriftelijk ontslag

Food Logistics B.V.
T.a.v. dhr. G. Janssen
Maanzaadstraat 1
2355 CA Leiderdorp

4 februari 2021, Leiden

Betreft: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte heer Janssen,

Via deze weg wil ik u mededelen dat ik mijn arbeidsovereenkomst bij Food Logistics B.V. per 1 april 2021 beëindig, met inachtname van de opzegtermijn van één maand.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een gesprek waarin ik mijn ontslag kan toelichten, dan stel ik mij hiervoor graag beschikbaar.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

G.M.P. Jacobussen
<handtekening>

Breestraat 3
2344 YE Leiden

Per e-mail

Je kunt ook per e-mail ontslag nemen. Je kunt het dan korter houden, zolang de belangrijkste informatie maar in je e-mail vermeld wordt.

Onderwerp: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte heer Janssen,

Via deze weg wil ik u graag mededelen dat ik mijn arbeidsovereenkomst beëindig per 1 april 2021. Hierbij houd ik rekening met de opzegtermijn van één maand.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Gerard Jacobussen

Veel gestelde vragen over ontslag nemen

We beantwoorden nu een aantal vragen over ontslag. Dit zijn vragen die ons veel gesteld worden.

Moet ik per se schriftelijk ontslag nemen?

Nee, dat hoeft niet per se schriftelijk. In principe is een mondeling ontslag óók rechtsgeldig. Let er wel op dat het lastiger is aan te tonen dat je (op tijd) ontslag hebt genomen als je geen brief of e-mail kunt laten zien. Meestal kun je je werkgever vertrouwen dat deze netjes omgaat met jouw ontslag, maar je zou zeker niet de eerste zijn die erover in een conflict belandt.

Hoe zit het met de opzegtermijn?

De opzegtermijn staat in jouw arbeidsovereenkomst met je werkgever. Heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan geldt vaak de wettelijke opzegtermijn van één maand, tenzij anders vermeld staat in je contract. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag je niet tussentijds opzeggen tenzij je een “tussentijds opzegbeding” in je contract hebt staan. Als je bijvoorbeeld een jaarcontract hebt zonder zo’n beding, mag je pas ontslag nemen aan het eind van dat jaar.

Zit je in een dergelijke situatie? Dan kun je het beste met je werkgever in gesprek gaan om te kijken of jullie er alsnog samen uit kunnen komen. De meeste werkgevers weten ook dat als je een werknemer tegen zijn/haar zin in dienst houdt, de motivatie van die persoon waarschijnlijk verslechtert.

Ik heb een nul uren-contract, hoe zit dat?

Bij een nul uren-contract, is de opzegtermijn altijd vier dagen. Wettelijk is bepaald dat de opzegtermijn voor een nul uren-contract maximaal vier dagen mag bedragen. Als er in jouw contract anders vermeld staat, is dat niet rechtsgeldig. Zolang je je aan die vier dagen houdt, kan je werkgever jou niets maken.

Moet ik een reden noemen voor mijn ontslag?

Nee, je bent niet verplicht een reden op te geven dat je ontslag neemt. Wel kun je dit natuurlijk doen als je dat prettig vindt.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in februari 2021.