Voorbeeld intentieverklaring

Voorbeeld intentieverklaring

Heb je een intentieverklaring nodig om een huis te huren of kopen? Een werkgever kan een intentieverklaring schrijven voor een werknemer. Hierin staat dat de werkgever van plan is om de werknemer in vaste dienst aan te nemen. De enige voorwaarde is dat de werknemer het werk op gelijk niveau blijft uitvoeren en dat eventuele economische en bedrijfsomstandigheden gelijk blijven. De intentieverklaring wordt door werknemers bijvoorbeeld gebruikt om een lening te kunnen aanvragen ondanks het feit dat deze een tijdelijk contract heeft. Op deze pagina vind je een voorbeeld intentieverklaring.

Wat is een intentieverklaring

Een intentieverklaring is vaak een onderdeel van een werkgeversverklaring. In deze verklaring geeft je werkgever aan dat deze het voornemen heeft om jouw tijdelijke contract te verlengen en jou in vaste dienst te nemen.

Deze verklaring wordt vaak gevraagd aan mensen met een tijdelijk contract als zij een huis willen huren of zelfs een hypotheek willen afsluiten.

Wanneer is een intentieverklaring nodig?

Je hebt een intentieverklaring meestal nodig voor het kopen van een huis als je niet in het bezit bent van een vast contract (arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd). In sommige gevallen vragen ook verhuurders om een intentieverklaring, al is alléén een werkgeversverklaring dan vaak al voldoende.

Heb je een tijdelijk contract, bijvoorbeeld een jaarcontract (arbeidsovereenkomst bepaalde tijd)? Dan is het vaak een stuk ingewikkelder om een hypotheek of lening af te sluiten, omdat de inkomenszekerheid minder is. Het is echter niet zo dat iedereen met een tijdelijk contract na afloop van dat contract geen inkomen meer heeft. Veel werknemers die bij een organisatie beginnen, starten met een tijdelijk contract dat automatisch een vast contract wordt, tenzij er iets uitzonderlijks gebeurt.

Door middel van een intentieverklaring kan jouw werkgever aan de bank of financier aangeven: wij zijn van plan om deze werknemer in vaste dienst te nemen wanneer het tijdelijke contract afloopt. De enige uitzondering hierop zou dan mogen zijn: de bedrijfsomstandigheden veranderen aantoonbaar (bijvoorbeeld: de omzet valt veel lager uit dan verwacht) óf de werknemer functioneert niet meer naar behoren.

Dit is belangrijk voor de kredietverstrekker omdat hiermee meer zekerheid is dat jij in de toekomst een inkomen zult hebben én dat je aan je maandelijkse verplichtingen kunt voldoen.

Voorbeeld intentieverklaring

We laten nu een voorbeeld intentieverklaring zien die je kunt gebruiken om door je werkgever te laten invullen. Grotere organisaties zullen zelf een standaard-model intentieverklaring hebben klaarliggen en dan heb je dit dus eigenlijk niet nodig.

Wil je de intentieverklaring als PDF downloaden? Dat kan via de onderstaande link.

We laten nu de voorbeeld intentieverklaring zien:

Gegevens werkgever

Naam werkgever:

Adres werkgever:

Gegevens werknemer

Man/Vrouw

Naam werknemer:

Adres werknemer:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

Functie / titel:

In dienst sinds:

Dienstverband

De werknemer heeft:

[ ] Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
[ ] Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
[ ] Inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie, namelijk:

Is er sprake van proeftijd?

[ ] Ja [ ] Nee

Is de werkgever voornemen het dienstverband binnenkort te beëindigen?

[ ] Ja [ ] Nee

Verklaring voorzetting dienstverband (indien van toepassing)
(Vul dit alleen in bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of bij een flexibele arbeidsrelatie)

Bij gelijk functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd:

[ ] Ja [ ] Nee

Naam en handtekening:

Inkomen

Jaarsalaris bruto € . . . . . . . . . .

Vakantietoeslag € . . . . . . . . . .

Onregelmatigheidstoeslag € . . . . . . . . . .

Vaste 13e maand € . . . . . . . . . .

Provisie € . . . . . . . . . .

Vaste eindejaarsuitkering € . . . . . . . . . .

Overige € . . . . . . . . . .

Leningen / Loonbeslag

Is er door werkgever een onderhandse lening aan de werknemer verstrekt?

[ ] Nee [ ] Ja, ingangsdatum:
. . . . . . . . . . . . . . .

Hoofdsom € . . . . . . . .
Looptijd . . . . . . . . . . . .
Jaarlast € . . . . . . . . . . .

Is op het loon van de werknemer loonbeslag gelegd?

[ ] Nee [ ] Ja

Zo ja, tot . . . . . . . . . . € . . . . . . . . . . per maand

Ondergetekende verklaart dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Naam ondertekenaar: . . . . . . . . . . .

Getekend te . . . . . . . . d.d. . . . . . . .

Handtekening:


. . . . . . . . . . . . .

Voor verificatie kan contact opgenomen worden met:

Naam:
Telefoonummer:

Veel gestelde vragen

Heb ik altijd een intentieverklaring nodig?

Als je een arbeidsovereenkomst hebt voor onbepaalde tijd, dan heb je vaak geen intentieverklaring nodig voor het kopen of huren van een huis. Wél kan er nog gevraagd worden om een werkgeversverklaring, waarin de werkgever aangeeft of deze jou als werknemer een lening heeft verstrekt óf dat er eventueel beslag is gelegd op je inkomen.

Mijn werkgever wil niet meewerken aan het maken van een intentieverklaring, wat nu?

Het is ongebruikelijk dat een werkgever niet wil meewerken aan een intentie- of werkgeversverklaring, tenzij deze niet tevreden is over jouw functioneren. Ga het gesprek aan met je HR-afdeling of met je baas om er achter te komen wat de werkgever ervan weerhoudt om een intentieverklaring af te geven.

Wat moet er in de intentieverklaring staan?

Een intentieverklaring moet worden ingevuld door iemand binnen het bedrijf of binnen de werkgever die hiertoe bevoegd is. Dat kan de directeur zijn maar ook bijvoorbeeld de HR-afdeling (personeelszaken).

Om een intentieverklaring rechtsgeldig te maken, moet er een handtekening van deze persoon worden geplaatst en daarnaast (mits beschikbaar) een bedrijfsstempel.

Wat is het verschil tussen een intentieverklaring en een werkgeversverklaring?

Een intentieverklaring is vaak onderdeel van de werkgeversverklaring. Deze is meestal alléén nodig wanneer er sprake is van een tijdelijk contract of een proeftijd.

Heb je een vast contract? Dan is er nog steeds een werkgeversverklaring nodig, maar het optionele gedeelte “intentieverklaring: hoeft dan niet te worden ingevuld.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in juni 2021.