Voorbeeld brief aanpassen beslagvrije voet

Voorbeeld brief aanpassen beslagvrije voet

Is er beslag gelegd op je inkomen door een schuldeiser, zoals bijvoorbeeld een deurwaarder? Je kunt hiermee te maken krijgen als je je rekeningen niet op tijd betaalt, of als je openstaande bedragen niet op tijd aflost. Het is belangrijk om te weten dat een schuldeiser nooit zomaar beslag mag leggen op je gehele inkomen. Er is namelijk een zogeheten beslagvrije voet. Dit is het bedrag waar geen beslag op mag worden gelegd, zodat je geld over houdt om in je levensonderhoud te voorzien. Alles boven dat bedrag kan worden verdeeld over schuldeisers, zodat je schulden worden afgelost. Ben je het niet eens met de vastgestelde beslagvrije voet? Met de voorbeeld brief aanpassen beslagvrije voet op deze pagina kun je je schuldeisers vragen om de beslagvrije voet aan te passen.

Wat is de beslagvrije voet?

Een deurwaarder kan in extreme gevallen beslag laten leggen op een deel van je inkomen. Dat mag pas als er toestemming is van een rechter, door middel van een vonnis, dwangbevel, beschikking of een notariële akte. Het beslag kan worden gelegd op je salaris uit loondienst, maar ook op een uitkering of een andere inkomstenbron.

Er moet een minimum bedrag overblijven voor jou als schuldenaar om in je levensonderhoud te voorzien. Denk hierbij aan het betalen van de huur, boodschappen doen en het betalen van je zorgverzekering. Je hebt hier in alle gevallen recht op, maar het bepalen van het bedrag is natuurlijk open voor interpretatie.

Kortom kun je de beslagvrije voet het beste uitleggen als een bescherming voor mensen met schulden. De beslagvrije voet zorgt ervoor dat deze mensen niet nóg verder in de problemen komen. Dankzij de beslagvrije voet kan een schuldenaar zijn/haar huur nog betalen en ervoor zorgen dat de persoon niet bijvoorbeeld op straat komt te staan.

Voorbeeld brief aanpassen beslagvrije voet

Bekijk hier de voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om je schuldeisers een wijziging te vragen in het bedrag.

Deurwaarder B.V.
Schuldenstraat 3
2012 BA Rotterdam

29 maart 2021, Castricum

Betreft: Wijziging beslagvrije voet

Kenmerk: dossiernummer 231251232

Geachte heer/mevrouw,

U heeft beslag gelegd op mijn inkomen en hierbij een beslagvrije voet bepaald. Ik heb helaas moeten vaststellen dat de door u bepaalde beslagvrije voet te laag is.

Op basis van de volgende gegevens vraag ik u om de beslagvrije voet aan te passen:

  • Inkomen: €1.922 bruto per maand uit loondienst, partner €1.844 bruto per maand. Daarnaast €399 huurtoeslag per maand.
  • Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, 4 kinderen (7, 9, 12 en 15 jaar oud)

Bijgevoegd vindt u de bewijsstukken van de inkomsten en uitgaven. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ik verzoek u vriendelijk om het teveel ingehouden bedrag over maken op mijn rekeningnummer NL88 INGB 000 123 45678.

Met vriendelijke groet,

Truus Houwers

<handtekening>

Je kunt deze voorbeeldbrief hergebruiken, maar je zult natuurlijk de brief wel moeten aanpassen aan jouw persoonlijke situatie.

De beslagvrije voet berekenen

Weet je niet zeker wat je beslagvrije voet is? Voor mensen met een laag inkomen, is het vaak meer dan 90 procent van hun netto inkomen. Voor de zekerheid kun je gebruikmaken van deze rekenhulp. De instantie die beslag legt op je inkomen kan ook gebruikmaken van deze tool.

Voorbeeld uitkomst:

Berekening beslagvrije voet
Voorbeeld van een berekening van de beslagvrije voet

Als uit de berekening van de rekenhulp blijkt dat er meer beslag is gelegd dan de beslagvrije voet, dan kun je de berekening ook als bijlage meesturen naar de schuldeisers. Dit is van belang omdat deze tool gebaseerd is op de Nederlandse wet. Een schuldeiser moet zich daar aan houden.

Bekijk ook: Voorbeeld brief onterechte aanmaning

Wat te doen bij meerdere schuldeisers

Mensen met problematische schulden hebben vaak te maken met meerdere schuldeisers tegelijk. Vaak geldt dat de éérste beslaglegger optreedt als “coördinerend” deurwaarder. Deze stelt de beslagvrije voet vast. Het bedrag daarboven (waarop wél beslag mag worden gelegd) wordt vervolgens evenredig verdeeld onder alle schuldeisers. Het is daarbij wel zo dat bepaalde instanties voorrang krijgen bij het innen van schulden. Denk hierbij aan de Belastingdienst of andere overheidsinstanties.

Zo hoeft de persoon met schulden alléén een brief te sturen naar deze zogeheten “eerste beslaglegger” en niet naar alle afzonderlijke schuldeisers.

Veranderingen doorgeven

Je dient alle veranderingen direct door te geven aan je schuldeiser. Bijvoorbeeld als er een kind uit huis gaat of als de gezinssituatie om andere redenen verandert. Wijzigingen in je inkomen horen hier ook bij. Als je inkomen stijgt, dan zal er beslag kunnen worden gelegd op en groter bedrag, en als je inkomen daalt gaat dit bedrag weer omlaag. Het is belangrijk om je schuldeiser hiervan op de hoogte te houden, zodat deze altijd een actueel beeld heeft van je financiële situatie.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in maart 2021.