Voorbeeldbrief ontslag geven

Voorbeeldbrief ontslag geven

Wanneer je als werknemer een bedrijf wilt verlaten, dan heet dat “ontslag nemen”. Dit doe je door middel van een ontslagbrief. Wil je als werkgever een medewerker ontslaan, dan heet dat ontslag geven. Je geeft een medewerker dan ontslag. Het is belangrijk om te weten dat je een medewerker niet zomaar mag ontslaan, vooral niet wanneer deze nog een geldige arbeidsovereenkomst heeft. Op deze pagina vind je een voorbeeldbrief ontslag geven.

Ontslag geven: mag dat zomaar?

Mag je zomaar een medewerker ontslaan? Kort gezegd is het antwoord op deze vraag: nee, dat mag niet. Een medewerker met een contract mag namelijk niet zomaar ontslagen worden. Een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst bepaalde tijd) mag natuurlijk wél opgezegd worden tegen het einde van het contract. Daarvoor hebben we óók een voorbeeldbrief: voorbeeldbrief contract niet verlengen. Is een werknemer enorm de fout in gegaan? Dan kun je soms kiezen voor ontslag op staande voet. Dit geldt echter alléén bij extreme situaties, zoals diefstal van bedrijfseigendommen of andere strafbare feiten.

Voorbeeldbrief ontslag geven

We laten nu een voorbeeldbrief zien voor het geven van ontslag aan een medewerker.

Beëindiging dienstverband

Geachte mevrouw Peeters,

Zoals besproken in ons gesprek van 13 maart jl., zijn wij van mening dat u uw functie niet voldoende vervult. We hebben daarom het besluit genomen om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen per 1 juni 2021, hierbij rekening houdend met de voor u geldende opzegtermijn van één maand.

We hebben deze brief aangetekend verzonden, om er zeker van te zijn dat u ons schrijven heeft ontvangen.

Wij wensen u veel geluk in uw verdere loopbaan.

Met vriendelijke groet,
Frederik van Hoogstraten
Directeur Bedrijf B.V.

Het is bij deze brief belangrijk om te weten dat je met alléén deze brief nog niet klaar bent. Een werknemer mag niet zomaar ontslagen worden en je dient hier als werkgever een goede reden voor te hebben. Het niet goed functioneren is op zich een goede reden, maar hier moet dan wel een redelijke bewijslast voor zijn. Daarom is het van belang een dossier op te bouwen van werknemers die écht niet goed functioneren. Na meerdere gesprekken en bijvoorbeeld een officiële waarschuwing, kun je de werknemer dan ontslaan. Hiervoor heb je vaak toestemming nodig van de kantonrechter.

Conclusie

Je mag een werknemer niet zomaar ontslaan. Je dient hiervoor toestemming te hebben van een (kanton)rechter en daarom kun je maar beter met een goede reden over de brug komen.

De uitzondering op deze regel is het ontslaan op staande voet. Dat houdt in dat er een dusdanig ernstige en directe aanleiding is voor ontslag, dat er geen bewijslast of toestemming van een rechter voor nodig is. Een voorbeeld van een aanleiding voor ontslag op staande voet is diefstal van bedrijfseigendommen of bijvoorbeeld bedreiging op de werkvloer.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in april 2021.