Voorbeeld brief onterechte aanmaning

Voorbeeld brief onterechte aanmaning

Heb je onterecht een aanmaning ontvangen? Dat is natuurlijk heel vervelend. Misschien weet je niet 100% zeker of de aanmaning terecht is. Op deze pagina leggen we je uit waar een aanmaning aan moet voldoen en laten we je zien hoe je er iets tegen kunt doen. Hiervoor hebben wij een voorbeeld brief onterechte aanmaning gemaakt.

Waar moet een aanmaning aan voldoen?

Een bedrijf of organisatie mag jou natuurlijk niet zomaar een aanmaning sturen. Hiervoor moet aan bepaalde eisen worden voldaan. Denk hierbij bijvoorbeeld:

  • In een aanmaning moet een betalingstermijn van veertien (14) dagen worden vermeld. Deze periode mag pas ingaan bij het ontvangen van de brief.
  • Er moet duidelijk in een aanmaning vermeld staan op welke dag de termijn van 14 dagen begint.
  • De termijn die in een aanmaning wordt aangeduid, mag nóóit korter zijn dan veertien dagen.
  • Het is verplicht om in de aanmaning te vermelden hoe hoog de extra incassokosten zullen zijn als er niet op tijd wordt betaald.
  • Deze incassokosten mogen niet hoger zijn dat het wettelijk maximum.
  • De incassokosten mogen pas worden berekend als iemand later betaalt dan die 14 dagen. In een aanmaning lijkt het soms net alsof de incassokosten al berekend worden, óók bij betaling binnen 14 dagen. Dat mag niet.
  • Op de éérste incassobrief (dus niet per se een aanmaning) mogen geen extra incassokosten worden berekend.

Volgens de Nederlandse wet moet een aanmaning voldoen aan de hierboven genoemde eisen. Als hier niet aan wordt voldaan, dan is de eiser verplicht een nieuwe aanmaning te sturen die wél wettelijk geldig is. Als er géén geldige aanmaning wordt verstuurd óf als er binnen 14 dagen wordt betaald, mogen er geen incassokosten worden berekend. Dit is bepaald in artikel 96 van het Burgerlijk Wetboek, boek 6 (zie ook).

Ik heb een ongeldige aanmaning ontvangen, wat nu?

Als je een aanmaning hebt ontvangen die niet voldoet aan de genoemde eisen, dan kun je een brief sturen naar het bedrijf of de organisatie die jou een aanmaning heeft gestuurd. Hierin vraag je om een aanmaning te sturen die wél klopt en zich aan de maximale wettelijke incassokosten houdt.

Ook kun je in je brief aangeven welke actie je gaat ondernemen als er géén correcte aanmaning wordt verstuurd, bijvoorbeeld het melden hiervan bij de ACM ConsuWijzer. Dat is een onderdeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), en geeft namens de Rijksoverheid praktische adviezen aan consumenten. Een organisatie zal het niet prettig vinden om gemeld te worden bij de ACM. Deze organisatie doet namelijk onderzoek naar wanpraktijken van bedrijven en grijpt in waar nodig. Een dergelijke waarschuwing zal – indien deze terecht is – zeker helpen om je zin te krijgen.

Voorbeeld brief onterechte aanmaning

We laten nu een voorbeeld brief zien voor een onterechte aanmaning. Uiteraard dien je de brief aan te passen aan jouw persoonlijke situatie. Je kunt een dergelijke brief ook per e-mail versturen.

Incassobureau B.V.
Straatnaam 1
1010 BA Amsterdam

Amsterdam, 17 maart 2021

Betreft: onterechte aanmaning

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 maart jl. ontving ik van u een brief met een aanmaning met dossiernummer 1234567. In deze brief staat dat ik 399 euro moet betalen voor mijn zorgpremie over de maanden oktober, november en december van 2020, vermeerderd met 49 euro incassokosten.

Uw aanmaning voldoet niet aan de wettelijke eisen. U eist namelijk 49 euro incassokosten. Deze mag mag u pas eisen als ik niet binnen veertien dagen na het ontvangen van de aanmaning betaald heb. Dit is als dusdanig bepaald in het Burgerlijk Wetboek, boek 6, artikel 96. U kunt hiervoor de website wetten.overheid.nl raadplegen.

Ik vraag u vriendelijk om een nieuwe aanmaning te versturen, die wel voldoet aan de wettelijke eisen. Tot die tijd betaal ik de hoofdsom, maar geen incassokosten. Bijgevoegd vindt u een screenshot van de betaling die ik zojuist hebt voldaan op uw bankrekening.

Indien u doorgaat met het sturen van onwettige aanmaningen, dan zal ik dit melden bij de ACM ConsuWijzer en/of met mijn klacht naar de Geschillencommissie stappen.

Ik vertrouw erop dat we het niet zo ver hoeven te laten komen.

Met vriendelijke groet,
Piet Janssen

Meer informatie

Je zult je wellicht afvragen wat de wettelijke maximale incassokosten zijn. Je kunt daarvoor het beste deze pagina van Rijksoverheid.nl raadplegen. Het minimumbedrag dat gevraagd mag worden is €40,-, maar het kan ook hoger uitvallen. Dit is afhankelijk van het totale openstaande bedrag. Zie ook de onderstaande tabel:

Openstaand bedragMax. incassokosten
Eerste € 2.50015%
Volgende € 2.50010%
Volgende € 5.0005%
Volgende € 190.0001%
Alles boven de € 200.0000,5%

Rekenvoorbeeld I
Als je een bedrag open hebt staan van 100 euro, dan mogen de incassokosten 40 euro bedragen, ook al is 15 procent van 100 euro ‘slechts’ 15 euro.

Rekenvoorbeeld II
Staat er een bedrag open van 5.000 euro, dan mag de schuldeiser 15 procent rekenen over de eerste 2.500 euro, en 10 procent over de tweede 2.500 euro. Oftewel: (2500*0,15)+(2500*0,10) = maximaal 625 euro incassokosten.

Wij van VoorbeeldTekst.nl geven je graag informatie en voorbeeldbrieven. Het is wel belangrijk dat je onze voorbeelden aanpast aan jouw eigen situatie. Ze zijn puur bedoeld als voorbeeld en kunnen je helpen in verschillende situaties.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in maart 2021.