Voorbeeld tussentijds opzegbeding

Voorbeeld tussentijds opzegbeding
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) mag alléén tussentijds opgezegd worden als er een tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Zoals te lezen is op de pagina voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) alléén tussentijds opgezegd worden door de werknemer als het contract een tussentijds opzegbeding bevat. Voor een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd is dit niet nodig. Maar hoe ziet een tussentijds opzegbeding er uit? Op deze pagina geven we je een voorbeeld tussentijds opzegbeding.

Een tijdelijk contract zoals bijvoorbeeld een jaarcontract, mag een tussentijds opzegbeding bevatten. Werknemers zijn zich hier niet altijd bewust van, wat kan leiden tot vervelende situaties. Zo was er ooit een werknemer die zijn werkgever een schadevergoeding van meer dan 30.000 euro moest betalen. Dit kwam doordat de werknemer zijn tijdelijke contract had opgezegd zonder dat hier een tussentijds opzegbeding in was opgenomen.

Let op: Ben je werknemer? Voordat je een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst aangaat, zoals een jaarcontract, let dan goed op of er een tussentijds opzegbeding in staat. Zo niet, dan mag je dus in dat jaar niet zomaar je arbeidsovereenkomst opzeggen!

Voorbeeld tussentijds opzegbeding

We laten nu een voorbeeld zien van een tussentijds opzegbeding.

Partijen kunnen deze Overeenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen. Op deze overeenkomst is de wettelijke opzegtermijn van toepassing.

Of:

De arbeidsovereenkomst kan door partijen tussentijds worden opgezegd, tegen het einde van de kalendermaand en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

Opzeggen door werknemer

Beide voorbeelden laten zien dat de arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden opgezegd. Er staat in dat beide “partijen” dit kunnen doen. Maar dit betekent niet dat de werkgever óók zomaar het contract kan beëindigen.

De werkgever moet óók toestemming hebben van het UWV óf een kantonrechter. De werknemer daarentegen kan wél ontslag nemen, en hoeft zich hierbij enkel te beroepen op het tussentijds opzegbeding dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Uiteraard moet de werknemer hierbij wel de opzegtermijn respecteren. Die staat in de arbeidsovereenkomst. Zo niet, dan geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Dat laatste betekent dat als je op 1 april ergens anders wilt gaan werken, je vóór 1 maart de arbeidsovereenkomst moet beëindigen.

Geen opzegbeding?

Heb je géén tussentijds opzegbeding in je arbeidsovereenkomst, maar wil je graag ontslag nemen en/of je arbeidsovereenkomst opzeggen? Dat kan dus niet zomaar, in ieder geval niet als je een tijdelijk contract hebt (bepaalde tijd).

In dat geval adviseren wij je om het gesprek aan te gaan met je werkgever. Als je werkgever akkoord gaat hoef je je contract natuurlijk niet uit te dienen. Echter, zorg er wel voor dat je alles netjes op papier zet zodat je achteraf geen discussies krijgt. De schadevergoeding die je moet betalen kan behoorlijk oplopen, dus zorg dat alles netjes op papier (of in e-mails) staat.

Door het gesprek aan te gaan en je flexibel op te stellen, kun je meestal een hoop met je werkgever regelen. Wees open en eerlijk. Een werkgever heeft er natuurlijk ook weinig aan als jij weg wil en de werkgever jou dwingt te blijven. De kans is niet heel groot dat je dan nog zeer gemotiveerd bent om je best te doen. Je kunt het beste samen overleggen hoe en wat.

Conclusie

Al met al kunnen we concluderen dat werknemers vaak geen idee hebben waar ze op moet letten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. En dat terwijl een jaarcontract erg lang kan duren wanneer je er al snel achter komt dat je nieuwe werkgever en jij geen goede “match” zijn. Wij raden dan ook altijd aan om specifiek te vragen om een tussentijds opzegbeding, tenzij dit natuurlijk al in je overeenkomst staat.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in november 2020.