Voorbeeld inleiding

Voorbeeld inleiding
Een inleiding schrijven is niet moeilijk als je dit als laatste doet.

De inleiding van een werkstuk, scriptie of ander schrijven is het onderdeel waarin je uiteenzet hoe het werkstuk of de scriptie is opgebouwd. Je doet dit door een probleemstelling te poneren die je hebt onderzocht. Vervolgens noem je de deelvragen van je onderzoek en vertel je in welk hoofdstuk je elke deelvraag gaat beantwoorden. Uiteraard geef je in je inleiding aan dat er een samenvatting en conclusie zullen volgen na alle hoofdstukken. Hierin geef je antwoord op de deelvragen en natuurlijk op de hoofdvraag. In de inleiding beantwoord je deze vragen natuurlijk nog niet. De lezer zal eerst jouw werkstuk of scriptie moeten lezen om het antwoord te ontdekken.

Hoewel de inleiding vrij in het begin zit van je werkstuk op scriptie, schrijf je je inleiding pas op het einde, als je werkstuk of scriptie af is. Dat klink misschien raar, maar het is eigenlijk heel logisch. Je kunt namelijk niet opschrijven wat er in je werkstuk staat, als je dat nog niet hebt opgeschreven. Van belang is bovendien dat je in de inleiding geen inhoudelijke feiten benoemt of resultaten opschrijft. Dit bewaar je voor de verschillende hoofdstukken en de conclusie van je werkstuk of scriptie

Het schrijven van een goede inleiding

Een goede inleiding schrijven hoeft niet moeilijk te zijn. Als je maar weet welke onderdelen er benoemd moeten worden, en hoe je de inleiding begint. Dit zullen we je op deze pagina dan ook uitgebreid uitleggen en toelichten. Zo weet je straks precies hoe je je inleiding schrijft. Ook geven we een handig voorbeeld van een goede inleiding.

Tot slot moet je een inleiding niet verwarren met het voorwoord. Dit zijn twee totaal verschillende onderdelen van je werkstuk of scriptie, al volgen ze elkaar wel op. De inleiding komt meestal na het voorwoord. Het voorwoord is geschreven vanuit de eerste persoon en heeft een persoonlijke touch. Het voorwoord geeft de ruimte om in te gaan op persoonlijke achtergronden en/of ervaringen tijdens het schrijven. Ook bedank je in het voorwoord de mensen die geholpen hebben met het schrijven van je scriptie of werkstuk. De inleiding is geschreven in de derde persoon en heeft het als doel vooral om de lezer te motiveren om jouw werkstuk of scriptie te lezen.

De onderdelen van een inleiding

Een inleiding is niet een hele lange tekst. Toch bestaat een inleiding uit meerdere onderdlen:

  1. Motiveer de lezer door middel van een korte introductie.
  2. Omschrijf de aanleiding van je werkstuk of scriptie. Beantwoord kort het “waarom” van het onderwerp.
  3. Welke vraag stond centraal? Dit is waar de hoofdvraag wordt benoemd. Dit heet ook wel de centrale vraagstelling.
  4. Als het om een onderzoeksrapport gaat, dan dien je het onderzoeksdoel op te schrijven en welke onderzoeksmethode je hebt toegepast.
  5. Tot slot dien je de opbouw van je rapport, werkstuk of scriptie op te schrijven. Zo weet de lezer wat er verwacht kan worden van het rapport.

Inleiding voorbeeld

We laten nu meerdere voorbeelden zien van inleidingen.

Voorbeeld inleiding profielwerkstuk

Het onderstaande voorbeeld is een inleiding van een profielwerkstuk over het “economische succes van de Europese Unie”. Dit is geschikt voor een werkstuk op de middelbare school voor vakken als als economie of – in mindere mate – maatschappijwetenschappen.

Nederlanders van mijn leeftijd zijn opgegroeid in een tijd van de Europese Unie, de Euro als betaalmiddel en open grenzen. Deze gegevens zijn voor ons normaal geworden, want we zijn er jarenlang mee opgegroeid.

Echter, onze generatie ziet ook zeker in dat Europa zijn eigen problem kent, zowel op politiek, economisch en sociaal vlak.

De vraag die ik in dit profielwerkstuk wil beantwoorden is: in hoeverre is de Europese Unie een economisch succes?

Ook wil ik graag toelichten welke zaken (meer) economisch succes in de EU juist in de weg zitten en hoe de verschillende handelsverdragen effect hebben op het economisch functioneren van de Europese Unie en haar lidstaten.

Ik heb voor het schrijven van dit profielwerkstuk verschillende personen geïnterviewd. Zo heb ik Professor Paul Cliteur, Hoogleraar aan de Universiteit Leiden gesproken over de voor- en nadelen van de Europese Unie voor de economie. Daarnaast heb ik Professor Siem Jan Koopman, hoogleraar Econometrie aan de Vrije Universiteit, geïnterviewd over de economische gevolgen van de open grenzen van de Schengenlanden.

De vragen die ik probeer te beantwoorden zijn:

  • Welke problemen bedreigen het economische succes van de EU-lidstaten?
  • Welke voordelen halen EU-lidstaten uit de economische samenwerking?
  • Wat zijn belangrijke economische verschillen tussen de verschillende lidstaten, en tussen Noord en Zuid-Europa?
  • Hoe ziet de toekomst van de EU er op economisch vlak uit?

Voorbeeld inleiding universitaire- of HBO- masterscriptie

Wanneer je een scriptie schrijft – zeker op HBO of universitair niveau – dan ligt het niveau natuurlijk iets hoger dan bij een profielwerkstuk op de middelbare school. Deze inleidingen zijn vaak ook wat langer dan die van bijvoorbeeld een werkstuk of profielwerkstuk. We zullen daarom geen voorbeeld geven op deze pagina, maar je doorverwijzen naar een aantal voorbeelden van master-scripties op dergelijk niveau. Blader er op je gemak zelf doorheen om te zien hoe een goede inleiding er uit ziet!

Studie en instelling: Masterscriptie Communicatie en Informatie aan Tilburg University
Auteur: Corella Hille-Treure
Bekijken: Klik hier »

Studie en instelling: Law, Economics and Governance aan Universiteit Utrecht
Auteur: T.M. Collij
Bekijken: Klik hier »

Conclusie

Het schrijven van een inleiding hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wel is het belangrijk om onze tips goed op te volgen. Schrijf je inleiding altijd pas als de rest van je werkstuk of scriptie af is. Zo weet je zeker dat de inleiding klopt. Het risico als je je inleiding vooraf schrijft is dat je deze achteraf opnieuw moet schrijven.

Tot slot is het belangrijk dat je in je inleiding géén feitelijke informatie opnoemt of conclusies deelt. De inleiding moet de lezer juist triggeren om verder te lezen!

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in november 2020.