Voorbeeld klachtenbrief product

Voorbeeld klachtenbrief product

Heb je een product gekocht en functioneert het product niet naar behoren? Er is dan sprake van een ondeugdelijk product. Op deze pagina leggen we je uit wat je dan kan doen en geven we je een voorbeeld klachtenbrief voor het product. Zo kom je sneller tot een oplossing met de verkoper, of dat nu een reparatie is of je geld terug.

Voordat we naar de voorbeeldbrief kijken, is het belangrijk om te weten waar je recht op hebt en wat je van een product mag verwachten. Er is sprake van een ondeugdelijk product als:

  • Het product korter mee gaat dan je verwachtte bij normaal gebruik.
  • Het product al stuk is als je het ontvangt.

Welke rechten heb je?

Je hebt als consument veel rechten.

Recht op reparatie en/of vervanging

Als een product niet goed werkt of kapot is, dan heb je vaak recht op gratis reparatie of zelfs een gratis vervangend product. Deze rechten heb je overigens altijd in Europa, omdat er hier sprake is van een wettelijke garantie. Deze garantie heb je dus altijd als Europese consument en de wettelijke garantie is vaak twee jaar geldig.

Gebruik je een product op een redelijke manier en gaat deze toch binnen twee jaar kapot? Dan kun je de fabrikant om een gratis vervangend product of reparatie vragen.

Snelle oplossing

De verkoper van het ondeugdelijke product heeft de plicht om het probleem binnen een redelijke termijn op te lossen. De wet schrijft voor dat je als consument niet te veel last mag hebben van het ondeugdelijke product. Jij hebt immers netjes betaald en zit dan met het probleem. Duurt een reparatie te lang? Dan hoort een verkoper een tussentijdse oplossing te verzorgen, zoals een vervangend product te leen voor de duur van de reparatie.

Kosteloos

Als consument heb je – binnen de redelijke termijn – recht op een gratis oplossing. Het is dus de verkoper die de kosten op zich moet nemen voor de reparatie en/of het vervangende product. Het is aan de verkoper om dit verder met de fabrikant van het product af te handelen.

Voorbeeld klachtenbrief product

We laten nu een voorbeeld-tekst zien die je kunt gebruiken bij het schrijven van een klachtenbrief over een product.

Utrecht, 8 juni 2021

Betreft: defecte koelvriescombinatie

Geachte heer of mevrouw,

Op 22 mei jongstleden kocht ik bij uw winkel de Samsung koelvriescombinatie RB36T602DB1 voor €699,-. Tot mijn grote spijt voldoet dit product niet aan de verwachtingen die ik hiervan redelijkerwijs mag hebben. Middels deze brief wil ik u vragen om het probleem op te lossen.

De reden dat het product niet goed is, is dat deze niet goed koelt. Met name het vriesgedeelte van het product zorgt voor veel problemen. Waterijsjes komen hier als een soort limonade weer uit. Helaas kunnen wij daardoor op dit moment niets invriezen. Ik heb het product gebruikt zoals dat redelijkerwijs bij een koelkast mag worden verwacht en heb het product pas sinds 22 mei jl. Deze problemen hadden uiteraard niet mogen ontstaan bij een product van deze leeftijd en prijs.

Volgens de wet (artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek) heb ik recht op een werkend, deugdelijk product. Dit betekent dat het product moet voldoen aan de beschrijving die ik mee heb gekregen bij het aanschaffen van het product. Vanwege dit onverwachte gebrek aan mijn koelkast, bent u als verkoper verplicht om het product kosteloos te repareren en/of vervangen. Dit dient u bovendien binnen een redelijke termijn te realiseren, zodat ik hier als consument niet te veel last van heb.

Doet u dit niet, dan zal ik de koopovereenkomst ontbinden. U krijgt de defecte koelvriescombinatie dan terug en dient mij het aankoopbedrag te storneren. Zoals u weet houdt de ACM toezicht op deze regels.

Ik verwacht van u dat u mij kosteloos een nieuwe koelkast geeft. Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om dit binnen vijf dagen te realiseren, aangezien ik op dit moment niet normaal gebruik kan maken van mijn koelkast en vriezer.

Biedt u geen vervanging binnen deze redelijke termijn, dan bent u in gebreke en zal ik gebruikmaken van mijn recht om de koopovereenkomst te ontbinden.

Graag ontvang ik binnen niet afzienbare tijd uw reactie per e-mail.

Met vriendelijke groet,
Petra Janssen

Als bijlage bij je brief of e-mail dien je het aankoopbewijs te voegen, zodat de verkoper kan zien dat het product inderdaad in zijn/haar winkel is gekocht.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in juni 2021.