Ontslag tijdens proeftijd: hoe zit dat?

ontslag tijdens proeftijd
Ontslag is nooit leuk, ook niet tijdens de proeftijd

Ben je werknemer en wil je ontslag nemen tijdens de proeftijd? Of ben je werkgever en wil je een werknemer ontslaan tijdens de proeftijd? Op deze pagina vertellen we je alles over beide situaties en hoe je er het beste mee om kunt gaan.

Wat is proeftijd?

Als je een arbeidsovereenkomst aan gaat, dan kan hierin een proeftijd worden opgenomen. Dit is een periode van maximaal twee maanden waarin de werknemer en werkgever elkaar leren kennen. Als in deze periode blijkt dat er geen “match” is, kunnen beide partijen de overeenkomst opzeggen zonder hiervoor een geldige reden te hoeven hebben of naar de rechter te hoeven stappen.

Een proeftijd moet schriftelijk vastgelegd zijn. De maximale duur van een proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Hoe dan ook mag een proeftijd nooit langer duren dan twee maanden.

Tot slot, een proeftijd mag alléén afgesproken worden bij een eerste arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. De enige uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een totaal nieuwe functie, waarvoor hele andere vaardigheden en verantwoordelijkheden gelden.

Voor werknemers

Zit je in de proeftijd en wil je ontslag nemen? Je kunt in principe op ieder moment tijdens je proeftijd ontslag nemen. Je hoeft je dan ook niet te houden aan een opzegtermijn. Het enige belangrijke om rekening mee te houden is dat je meestal géén recht zult hebben op een WW-uitkering als je zelf ontslag neemt. Eventueel heb je wel recht op een bijstandsuitkering van de gemeente waarin je woonachtig bent.

Voorbeeldbrief voor werknemers

We laten nu een voorbeeld ontslagbrief zien voor werknemers in hun proeftijd.

Amsterdam, 17 november 2022

Betreft: beëindigen arbeidsovereenkomst

Geachte heer Koopmans, beste Fred,

Via deze weg wil ik graag mededelen dat ik per direct ontslag neem en onze arbeidsovereenkomst beëindig.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van mijn ontslag.

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Niemans

Vraag bij het ontslag nemen altijd om een ontvangstbevestiging van je ontslag. Zo kan er later geen discussie ontstaan over het wel of niet geldig zijn van je ontslag of het “op tijd” nemen van ontslag.

Voor werkgevers

Ben je werkgever en wil je een werknemer binnen de proeftijd ontslaan? Dat is in bijna alle gevallen toegestaan. Je hoeft hiervoor ook geen toestemming te hebben van de rechter of het UWV. Er is ook geen sprake van een opzegtermijn, en ook is er géén noodzaak om het ontslag te toetsen op basis van de redelijke gronden voor ontslag. Als werkgever hoef je ook niet te kijken of je de werknemer kunt herplaatsen binnen het bedrijf.

Tot slot mag je óók een zieke werknemer ontslaan tijdens de proeftijd.

Een reden opgeven voor het ontslag tijdens de proeftijd is niet verplicht, tenzij de werknemer vraagt om een reden. Dit geldt ook andersom (als de werknemer binnen de proeftijd ontslag neemt).

Voorbeeldbrief voor werkgevers

We laten nu een voorbeeld brief zien voor als je een werknemer wilt ontslaan tijdens de proeftijd.

Aan: Jan Janssen
Straatnaam 1
1011 BA Amsterdam

Datum: 17 november 2022

Geachte heer Janssen,

Het spijt mij om u te moeten mededelen dat wij uw arbeidsovereenkomst per heden moeten beëindigen.

Deze beëindiging valt binnen de proeftijd. Volgens artikel BW7:676 heeft u geen recht op een ontslagvergoeding. Ook is er geen opzegtermijn van toepassing.

Wij wensen u veel succes in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Aad Paulussen
Algemeen Directeur Bedrijf B.V.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het ontslaan en het maken van een ontslagbrief tijdens de proeftijd? Dan kun je dit het beste opzoeken bij Rijksoverheid. Zij zullen altijd de laatste regels en wetten op hun website publiceren.

We beantwoorden nu nog wat veel gestelde vragen over het ontslag tijdens de proeftijd.

Moet ik een reden opgeven als ik ontslag neem en/of iemand wil ontslaan tijdens de proeftijd?

In principe hoef je geen reden op te geven, tenzij de andere partij daar om vraagt. In dat geval moet je een reden opgeven. Deze reden hoeft niet te voldoen aan de eisen gesteld als het gaat om “redelijke gronden voor ontslag”. Dit zou wel nodig zijn als het ontslag niet tijdens de proeftijd plaatsvindt.

Wat is de opzegtermijn voor ontslag tijdens de proeftijd?

Tijdens de proeftijd is er geen opzegtermijn van toepassing. Je kunt dus per direct ontslaan en/of ontslag nemen.

Heb ik recht op een WW-uitkering als ik ontslag neem tijdens de proeftijd?

In principe heb je in dit geval géén reden op een WW-uitkering. Eventueel kom je wel in aanmerking voor een bijstandsuitkering van je gemeente.


Deze pagina werd gepubliceerd in november 2022.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *