Voorbeeld getuigschrift

Voorbeeld getuigschrift
Een getuigschrift komt soms van pas bij een sollicitatieprocedure

Een getuigschrift is een verklaring die een werkgever afgeeft. Hierin staat dat de werknemer gedurende een bepaalde periode in dienst is geweest bij de organisatie. Sommige werkgevers geven een getuigschrift uit zichzelf mee aan het einde van het dienstverband, andere werkgevers moet je hier zelf om vragen. Als werkgever ben je in ieder geval verplicht om mee te werken aan het verstrekken van het getuigschrift als de (ex-)werknemer hierom vraagt. Op deze pagina vind je een voorbeeld getuigschrift.

Wat houdt een getuigschrift in?

We hebben hierboven al kort benoemd wat een getuigschrift precies inhoudt. Maar waarom zou je een getuigschrift nodig hebben als werknemer? En wat moet er in een getuigschrift staan?

Een getuigschrift wordt soms door werkgevers gevraagd tijdens een sollicitatie-procedure. Dit is om te kunnen verifiëren dat de werknemer inderdaad werkzaam bent geweest bij een bepaalde organisatie, zoals dat op het CV vermeld staat.

Wat er in ieder geval in een getuigschrift moet staan is:

  • begindatum en einddatum van het contract (de arbeidsovereenkomst);
  • het aantal werkuren per week (bijv. 40 uur voor een fulltime aanstelling);
  • en de functie en de inhoud van het werk.

Uiteraard moet het getuigschrift ook ondertekend worden door de werkgever. Eventueel kan een werknemer aan de werkgever vragen om te vermelden hoe deze zijn/haar werk heeft uitgevoerd en waarom de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Dit mag de werkgever alléén op verzoek vermelden. De werknemer doet er verstandig aan om hier alleen om te vragen wanneer hij zelf ontslag heeft genomen. Het is niet verstandig om hierom te vragen als er een kans is dat de werkgever zich negatief zal uitlaten over het functioneren van de werknemer. Het getuigschrift is dan namelijk niet bepaald bruikbaar voor een eventuele sollicitatie in de toekomst.

Voorbeeld getuigschrift

We laten nu een voorbeeld zien van een getuigschrift. In het eerste voorbeeld heeft de werknemer gevraagd om óók te vermelden hoe hij functioneerde.

Voorbeeld 1: getuigschrift met beschrijving functioneren

Dit eerste voorbeeld betreft een getuigschrift waarin óók wordt vermeld hoe de medewerker in kwestie heeft gefunctioneerd. Dit mag de werkgever alléén vermelden wanneer de werknemer hier expliciet om heeft gevraagd.

Amsterdam, 6 juni 2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verklaar ik namens de firma Ruijters Reclame B.V. dat de heer Janssen, geboren op 30 mei 1964 in Arnhem, bij ons werkzaam is geweest in de functie van Marketing Manager. Hierbij was sprake van een full time dienstverband van 40 uur per week van 1 november 2011 tot 30 april 2021.

In deze functie was hij verantwoordelijk voor:

  • Alle externe marketingactiviteiten van ons reclamebureau.
  • Het aansturen van een marketingteam van 4 tot 6 full time medewerkers.
  • Het beheren van ons marketingbudget.

Deze werkzaamheden heeft de heer Janssen altijd naar onze tevredenheid verricht. In de ruim tien jaar dat de heer Janssen bij ons actief is geweest heeft hij zich altijd ingezet om al het werk op een goede manier uit te voeren. We zouden de heer Janssen dan ook omschrijven als een uiterst prettige medewerker.

We vertrouwen erop dat de heer Janssen bij een eventuele volgende werkgever wederom succesvol zal zijn en zijn takenpakket naar tevredenheid zal invullen.

Met vriendelijke groet,

Jacques Ruijters
Directeur en CEO van Ruijters Reclame B.V.

<handtekening>

Voorbeeld 2: getuigschrift zonder beschrijving functioneren

Heeft de werknemer niet gevraagd om een beschrijving van zijn/haar functioneren? Dan kun je deze “minimale” versie van een getuigschrift gebruiken als leidraad.

Amsterdam, 6 juni 2021

Hierbij verklaar ik namens onze organisatie, Joosten B.V., dat mevrouw Peeters, geboren op 2 maart 1982 in Venlo, bij ons werkzaam is geweest in de functie van Marketing Assistent. Hierbij was sprake van een full time dienstverband van 40 uur per week van 1 juli 2017 tot 30 april 2021.

Mevrouw Peeters was in deze functie belast met de volgende werkzaamheden:

  • Teksten schrijven voor persberichten en het verzorgen van de externe (online én offline) communicatie rondom ons bedrijf.
  • Verzamelen en bewerken van beeldmateriaal.
  • Content op onze website beheren.
  • Opmaken van flyers, brochures en ander drukwerk.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Jacqueline Rosenburg

Manager Personeelszaken, Joosten B.V.

Veel gestelde vragen

Wanneer vraag je als werknemer om een getuigschrift?

Als werknemer vraag je hierom wanneer je ontslag neemt. Dit doe je in een ontslagbrief. Je kunt tegenwoordig ook een ontslagbrief per e-mail sturen. Vraag hierin om het getuigschrift. De werkgever mag dit niet weigeren.

Wanneer heb je een getuigschrift nodig?

Een getuigschrift heb je soms nodig tijdens een sollicitatieprocedure. De potentiële nieuwe werkgever zal hierom vragen om het arbeidsverleden van de sollicitant te kunnen verifiëren.

Mag een werkgever weigeren om een getuigschrift te verstrekken?

Nee, in principe is de werkgever verplicht om mee te werken aan het getuigschrift. Hierin mag de werkgever bovendien niet vermelden waarom het dienstverband is beëindigd en/of in hoeverre deze tevreden was over het functioneren van de werknemer, tenzij de werknemer hier zelf om heeft gevraagd.

Is de werkgever ook verplicht mee te werken als er sprake was van ontslag op staande voet?

Ook als een dienstverband beëindigd is door een ontslag op staande voet, is de werkgever verplicht om een getuigschrift af te geven als de (ex-)werknemer hierom vraagt.


Deze pagina werd gepubliceerd in juni 2021.