Voorbeeld klachtenbrief school

Voorbeeld klachtenbrief school
Ouders met schoolgaande kinderen hebben soms klachten over het beleid van de school.

Als je een schoolgaand kind hebt zul je ongetwijfeld niet altijd voor de volle honderd procent tevreden zijn met de school van je kind. Meestal zijn problemen goed op te lossen door het gesprek aan te gaan met de mentor of de leerkracht van je zoon of dochter. Echter, als je alles al geprobeerd hebt, kan een klachtenbrief de enige uitkomst zijn. Op onze pagina over klachtenbrief voorbeeld hebben we twee goede voorbeelden, maar niet specifiek voor schoolgaande kinderen. Op deze pagina bieden we je daarom een gratis voorbeeld klachtenbrief voor school.

Zoals we al zeiden, raden we altijd aan om éérst het gesprek met de school aan te gaan. Zo kun je proberen om eventuele problemen samen op te lossen. Als je er écht niet uit komt door middel van een goed gesprek, dan zou je je klacht kunnen formaliseren door middel van een klachtenbrief. Deze brief gebruik je ook als eerste stap richting het opbouwen van een “dossier”. Dat is handig voor wanneer je de klacht moet escaleren naar een hoger orgaan. Het is dan van belang dat je kunt aantonen welke stappen je allemaal al ondernomen hebt. Bewaar dus ook alle correspondentie en houd notulen bij van gesprekken.

Voorbeeld klachtenbrief school

We laten nu meerdere voorbeelden zien van klachtenbrieven. Je kunt deze uiteraard hergebruiken maar we raden je altijd aan om goed te controleren of alle informatie in de brief klopt voordat je deze verstuurt.

Voorbeeld 1: Hele klas onvoldoende in proefwerkweek

Afzender
Dr. H.J. Klingendael
Heerenstraat 2
6221 AB Maastricht

Ontvanger
St. Pauluscollege
T.a.v. dhr. T.J. Janssen
Grote Markt 3
6211 CD Maastricht

Betreft: Proefwerkweek

Maastricht, 8 februari 2021

Geachte heer Janssen,

Twee weken geleden was er een proefwerkweek op het St. Pauluscollege. Hierbij wil ik naar aanleiding van die proefwerkweek een klacht indienen. Mijn zoon (Stanley Klingendael) zit in klas H3B, leerlingnummer 12345678.

Mijn zoon heeft voor het proefwerk Wiskunde een 4,2 behaald. Hij stond gemiddeld een 8,2 voor Wiskunde en dit is één van zijn sterkste vakken. Na rondvraag bij klasgenoten blijkt dat niemand uit H3B een voldoende heeft gehaald.

Sinds november jl. krijgt H3B de les Wiskunde van een nieuwe docent, mevrouw Bol. Sinds zij voor de klas staat, heeft Stanley enorme moeite om zich te concentreren en om het lesmateriaal te begrijpen.

Namens mijzelf en andere ouders van H3B vraag ik u om een inzage te organiseren voor de beoordeling van dit proefwerk. Aan de hand daarvan willen wij in overleg een klassikale herkansing aanvragen.

Ik vraag u binnen één week met een inhoudelijke reactie te komen.

Met vriendelijke groet,

Dr. H.J. Klingendael

Voorbeeld 2: Onterechte schorsing

Een onterechte schorsing kan je kind opgelegd worden wanneer hij/zij de schuld krijgt van iets dat een ander gedaan heeft. Je kunt de onderstaande brief gebruiken om de naam van je kind te zuiveren.

Afzender
Dr. H.J. Klingendael
Heerenstraat 2
6221 AB Maastricht

Ontvanger
St. Pauluscollege
T.a.v. dhr. T.J. Janssen
Grote Markt 3
6211 CD Maastricht

Betreft: Schorsing dochter

Maastricht, 8 februari 2021

Geachte heer Janssen,

Op vrijdag 6 februari jl. is mijn dochter Nancy (klas G2B) door de conrector, heer Palomino, geschorst voor drie schooldagen.

De aanleiding voor de schorsing was een etui met pennen dat door de klas werd gegooid tijdens de les Nederlands. Nancy heeft zelf helaas niet kunnen zien wie dit etui door de klas heeft gegooid, maar ze kan wel met zekerheid zeggen dat zij het zelf niet is geweest. Wij vinden de schorsing van drie dagen daarom een te zware straf.

Het klopt dat Nancy en een aantal klasgenoten tijdens dit lesuur niet helemaal bij de les waren. Het was een onrustige les en ze is hier heel eerlijk over. Ze vindt het daarom ook geen enkel probleem om haar verantwoordelijkheid te nemen en een passende straf zou op zijn plek zijn. Echter, een passende straf zou zijn dat zij zich één keer om 07.40 uur moet melden óf één uur moet nablijven. Een schorsing voor iets dat zij zelf niet gedaan heeft lijkt me echter niet gepast.

Nancy is een voorbeeldige leerling en staat voor ieder vak gemiddeld hoger dan een 7,5. Daarnaast heeft ze zich nog nooit hoeven melden en is ze nog nooit uit de klas gezet.

Ik zou graag willen zien dat de schorsing van Nancy ongedaan wordt gemaakt en dat er een passende straf voor in de plaats komt.

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Hoogachtend,

Dr. H.J. Klingendael
(vader Nancy)

<handtekening>

Meer informatie

Het is belangrijk om je te beseffen dat deze brief niet altijd het gewenste effect zal hebben. Het is hier typisch een geval van “ons woord tegen het zijne”. De docent zegt dat de leerling iets gedaan heeft en de leerling en zijn/haar ouders ontkennen dat. Uiteindelijk zal ook meewegen of de leerling dit soort fouten vaker heeft begaan of dat het echt een uitzonderlijke situatie is.

Wij begrijpen het als je als ouder naar aanleiding van onze voorbeeldbrieven nog met vragen zit. Echter, voor iedere situatie is er een ander soort brief. Soms kun je een bepaalde situatie helaas ook niet oplossen door een brief te sturen.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in februari 2021.