Voorbeeld bezwaarschrift

Voorbeeld bezwaarschrift

Wil je bezwaar aantekenen tegen een beslissing van een bepaalde instantie? Op deze pagina geven we je een voorbeeld bezwaarschrift. Daarmee kun je bezwaar maken tegen een beslissing van organisaties als bijvoorbeeld DUO, Belastingdienst of het UWV.

Wanneer maak je bezwaar?

Bezwaar maak je wanneer je het niet eens bent met een beslissing van een instantie. Dit gebeurt vaak bij organisaties als de Belastingdienst of bijvoorbeeld het UWV.

Een ander bekend voorbeeld is wanneer je buren een bepaalde vergunning hebben gekregen voor het verbouwen van hun huis. Als jij het hier niet mee eens bent, dan kun je bezwaar maken bij de gemeente of instantie die hierover gaat.

Bezwaar maken: hoe doe je dat?

In een bezwaarschrift leg je uit waarom je het niet eens bent met een bepaalde beslissing. Ook moet je er in uitleggen wat de beslissing dan wél zou moeten zijn.

Voor je bezwaar maakt, zoek dan uit hoe lang je de tijd hebt om bezwaar te maken. Dit heet ook wel de “bezwaartermijn”, de tijd die je hebt om bezwaar te maken. Als je genoeg tijd hebt dan kun je een bezwaarschrift sturen. Heb je niet meer voldoende tijd? Begin dan met het versturen van een voorlopig bezwaarschrift.

Vraag in het bezwaarschrift om te wachten met het uitvoeren van hetgeen er beslist is. Let op: de andere partij hoeft zich hier niet aan te houden.

Lever ook bewijzen aan bij het versturen van het bezwaarschrift en voeg een kopie van de oorspronkelijke beslissing toe.

Voorbeeld bezwaarschrift

We laten nu een voorbeeld zien van een brief met hierin een bezwaar tegen een beschikking van het CJIB (een verkeersboete). Wat hierbij belangrijk is, is dat je dit voorbeeld moet aanpassen aan je eigen situatie. Ook staat vaak bij een besluit vermeld bij wie je bezwaar kunt indienen en binnen welke termijn. Zo weet je dus precies naar wie en welke afdeling je je brief moet sturen.

Aan [instantie]
t.a.v. dhr. Janssen
Straatnaam 1
1020 AB Amsterdam

Den Haag, 14 november 2022

Betreft: Bezwaarschrift tegen het besluit van 31 oktober 2022

Geachte heer Janssen,

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft mij een beschikking gestuurd met nummer 12345678. Ik ga tegen deze beslissing in beroep.

Volgens de beschikking heb ik op 2 november 2022 om 20:22 uur op de Rijksweg in Oud Ade 95 kilometer per uur hebben gereden. De toegestane snelheid is daar 80 kilometer per uur.

De informatie in de beschikking is echter feitelijk onjuist, want:

  • Op 2 november 2022 bevond ik mij in het buitenland voor mijn werk. Zie ook bijgevoegde bewijsstukken (boardingpass van mijn vlucht, parkeerkaart van Schiphol van 1 november)
  • Het voertuig dat in de beschikking vermeld wordt (met kenteken 1-ABC-D) niet aan bij toebehoort. U kunt dit nagaan bij het RDW.

Ik verzoek u bij deze om de beschikking ongedaan te maken en het bedrag van de beschikking terug over te maken op mijn IBAN NL22INGB0001234567 t.n.v. heer A.B. Gerards.

Met vriendelijke groet,

Anton Gerards

Kerkstraat 1
2010 AC Rotterdam

In het voorbeeld hierboven zie je duidelijk dat er bewezen kan worden waarom een bepaalde beslissing van een instantie (in dit geval het CJIB) onjuist is en waarom ertegen in beroep wordt gegaan.

Belangrijk om te weten

Wanneer het gaat om een boete, dan is het belangrijk dat je deze alsnog betaalt in afwachting van reactie op het bezwaarschrift. Ook kun je zien dat er bewijsmateriaal wordt aangeleverd voor het feit dat de beslissing van het CJIB onjuist is.

Wat ook handig is, is om je bezwaarschrift per aangetekende post te versturen. Zo kun je later – indien nodig – aantonen dat je op tijd was met het aantekenen van bezwaar. De ontvanger kan bijvoorbeeld niet claimen dat jouw brief nooit is aangekomen of ontvangen, want je hebt hier dan bewijs van.


Deze pagina werd gepubliceerd in november 2022.