Voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging

Voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging

Woon je in een huurwoning en wil jouw verhuurder of huisbaas de huur verhogen? Hier zijn in Nederland een hoop regels aan verbonden. Die regels zijn afhankelijk van jouw situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan of je in een vrije sectorwoning woont of juist een sociale huurwoning. Doordat er veel regels zijn en niet iedereen die regels goed kent, kan het gebeuren dat jouw verhuurder de huur verhoogt zonder dat dat is toegestaan. In zulke gevallen kun je hier als huurder bezwaar tegen maken. Op deze pagina leggen we het uit en kun je een gratis voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging vinden.

Zie ook: Voorbeeldbrief huurverhoging

Wanneer mag een verhuurder de huur verhogen?

Een verhuurder mag de huur van jouw woning verhogen, maar er zijn wel bepaalde regels aan verbonden. Deze regels zijn afhankelijk van het type woning.

Kamer of sociale huurwoning

Woon je in een kamer of in een sociale huurwoning? Vanaf 1 juli 2022 mag de verhuurder de huur één keer per jaar verhogen met maximaal 2,3%. Als jouw verhuurder de huur verhoogt met een hoger percentage, dan kun je hier bezwaar tegen maken. Je kunt daarvoor de voorbeeldbrief gebruiken die we hierbeneden laten zien. Idealiter dien je jouw bezwaar-brief in vóórdat de huurverhoging in zou gaan.

In het geval van een sociale huurwoning zijn er ook nog regels aan verbonden die verband houden met jouw inkomen en het huurbedrag.

  • Betaal je minder dan €300 kale huur? Dan mag de huurprijs maximaal met €25 stijgen per 1 juli 2022.
  • Woon je alleen in een sociale huurwoning én heb je een een hoog inkomen (in 2020 meer 56.527 euro)? Dan mag de huur verhoogd worden 100 euro per 1 juli 2022. Dit geldt ook als je samenwoont in een sociale huurwoning en het jaarinkomen samen minimaal 75.369 euro was in 2020.
  • Voor hoge middeninkomens (tussen de 47.948 en 56.527 euro in 2020) die alleen wonen in een sociale huurwoning geldt een maximale verhoging van 50 euro. Samenwonend geldt tussen de 55.486 en 75.369 euro als hoog middeninkomen.

Vrije sectorwoning

Als je een vrije sectorwoning huurt, dan is er een wettelijke maximum-verhoging van 3,3% per jaar. Dit geldt sinds 1 juli 2021 voor een duur van drie jaar (dus tot 1 juli 2024). Als je verhuurder de huur wilt verhogen met méér dan 3,3%, dan is dat niet toegestaan en kun je hier bezwaar tegen maken.

Let op: Bij een renovatie (woningverbetering) mag de huur wél verhoogd worden met meer dan 3,3%.

Renovatie

Als een woning gerenoveerd is of verbouwd is en daardoor een aanzienlijk betere woning wordt, dan is huurverhoging toegestaan. De verhoging mag dan ook méér dan 3,3 procent bedragen.

Geldige redenen om bezwaar aan te tekenen

Als jouw verhuurder zich niet houdt aan de regels die hierboven uitgelegd zijn, dan kun je bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Daarnaast zijn er nog andere situaties waarin huurverhoging niet is toegestaan.

De huur is al verhoogd

Als je huur in de afgelopen 12 maanden al een keer verhoogd is, dan mag de huur niet verhoogd worden. Dit mag namelijk maar één keer per 12 maanden.

Er zijn wel uitzonderingen op deze regel:

  • In het eerste jaar van je huurcontract mag de verhuurder de huur al verhogen op 1 juli. Daarna mag dit pas weer na 12 maanden.
  • De huur is al langer dan 12 maanden niet verhoogd. In dit geval mag de verhuurder dit bijvoorbeeld op 1 oktober doen, en het daarop volgende jaar alsnog weer op 1 juli. Er zit dan minder dan 12 maanden tussen de twee huurverhogingen.

Een all-in huurprijs

Als je een all-in huurprijs betaalt, mag deze niet verhoogd worden. Alléén kale huur mag verhoogd worden. Als je all-in betaalt (dus inclusief gas, water, elektra) dan is er geen kale huurprijs berekend en mag deze dus ook niet verhoogd worden.

Voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging

We laten nu een voorbeeldbrief zien die je kunt gebruiken om bezwaar te maken tegen het verhogen van de huur. Let er wel op dat je de juiste reden opgeeft en de brief dus niet letterlijk 1 op 1 kopieert.

Aan
Dhr. V. Erhuurder
Straatnaam 1
1010BA Amsterdam

18 november 2022, Amsterdam

Betreft: bezwaar tegen huurverhoging

Geachte heer Erhuurder,

Op 15 november kondigde u aan de huur per 1 januari 2023 te verhogen van €1000 naar €1100.

Ik maak bezwaar tegen deze huurverhoging omdat dit een verhoging betreft van méér dan 3,3%. Dat is niet toegestaan.

Ik ontvang graag binnen 7 dagen een schriftelijke reactie van u. Als u de huurverhoging niet wilt aanpassen, dan hoor ik graag de reden daarvan.

Met vriendelijke groet,

Koen Joosten

Dit voorbeeld hierboven gaat over het verhogen van de huur met méér dan 3,3%, wat bij een vrije sector huurwoning niet is toegestaan. Er zijn ook andere redenen denkbaar om deze voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging te gebruiken:

Voorbeeld all-in huur

Ik maak bezwaar tegen de door u voorgestelde huurverhoging, omdat ik een all-in huurbedrag betaal. Omdat niet duidelijk is welk bedrag gerekend wordt door kale huur én omdat alleen de kale huurprijs verhoogd mag worden, mag u de huur niet verhogen.

Voorbeeld huur al verhoogd in de afgelopen 12 maanden

Ik maak bezwaar tegen deze verhoging omdat u in de afgelopen 12 maanden de huur al verhoogde, op 1 april 2022. U heeft de woning in de tussentijd niet verbeterd door renovatie. U mag de huur daarom nu nog niet verhogen.

Voorbeeld te laag inkomen (in het geval van sociale huurwoning)

Ik maak bezwaar omdat ik in 2020 een lager inkomen had dan 47.948 euro. Als bewijs voeg ik een IB60-formulier van de Belastingdienst toe.

Veel gestelde vragen

We beantwoorden nu een aantal veel gestelde vragen met betrekking tot het verhogen van huur en het bezwaar maken tegen zo’n verhoging.

Mijn verhuurder wil de huur verhogen met 10%. Mag dat?

Nee, dat mag alleen als er een renovatie heeft plaatsgevonden waardoor een dergelijke huurverhoging gerechtvaardigd is.

Kan ik bezwaar aantekenen tegen een huurverhoging als mijn verhuurder de huur wél mag verhogen?

Ja, je kunt altijd bezwaar maken, maar als je geen geldige reden hebt dan zal de verhuurder de huur waarschijnlijk alsnog kunnen verhogen. Soms komt hier dan een kantonrechter aan te pas. Die kan dan uitspraak doen over het wel of niet verhogen van de huur.

Hoeveel mag mijn huurprijs per jaar stijgen?

Dit ligt er aan of je een huurwoning hebt in de vrije sector of juist een sociale huurwoning. Bij een sociale huurwoning mag de huur maximaal 2,3% per jaar stijgen en bij een vrije sectorwoning maximaal 3,3% per jaar.


Deze pagina werd gepubliceerd in november 2022.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *