Voorbeeld afwijzing sollicitatie

Voorbeeld afwijzing sollicitatie
Na een sollicitatiegesprek kan het gebeuren dat een kandidaat moet worden afgewezen.

Werk je bij een bedrijf en heb een vacature openstaan die vervuld gaat worden? Het kan gebeuren dat er heel veel reacties binnenkomen op zo’n vacature. Je hebt als bedrijf niet altijd voldoende tijd om alle sollicitanten uit te nodigen voor een gesprek. Daarnaast zit er soms een sollicitant tussen die op papier gewoon niet de juiste persoon lijkt. Dit kan natuurlijk komen doordat de Curriculum Vitae (CV) niet in orde was, of deze persoon niet de gewenste ervaring heeft. Ook kan het zo zijn dat de motivatiebrief van deze persoon niet aanspreekt. Wat de reden ook is, het wordt over het algemeen gewaardeerd om even wat te laten weten als iemand niet op gesprek hoeft te komen. Een ander scenario is dat iemand al op gesprek is geweest, maar niet wordt aangenomen. Je zult dan een brief of e-mail moeten sturen met een afwijzing op de sollicitatie. Op deze pagina geven je een voorbeeld afwijzing sollicitatie.

Voorbeeld afwijzing sollicitatie

We laten nu wat voorbeelden zien van afwijzings-brieven.

Voorbeeld 1

Het eerste voorbeeld dat we tonen is een typische afwijzing die per e-mail kan worden verzonden. Het is tegenwoordig namelijk helemaal niet gek om dit per e-mail af te handelen. Sterker nog, dat zal de sollicitant alleen maar waarderen, want het bericht bereikt de kandidaat sneller. Hierdoor weet ook deze persoon sneller waar hij of zij aan toe is.

Geachte heer Peeters,

Hartelijk dank voor uw sollicitatiebrief van 3 maart. Wij hebben een groot aantal sollicitaties ontvangen voor deze vacature. We hebben er daarom voor gekozen om alléén de kandidaten uit te nodigen die volledig aan onze eisen voldoen.

Helaas moeten we u daarom mededelen dat u niet tot de kandidaten behoort die worden uitgenodigd voor een gesprek.

Mocht u verdere informatie willen over de motivering achter deze beslissing, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw sollicitatie en wellicht tot in de toekomst!

Met vriendelijke groet,
Jacobus Audio B.V.

Dhr. G.A.F. Ten Hove
Hoofd Personeel en Organisatie

Voorbeeld 2

We laten nu nog een voorbeeld zien. Ook hier is sprake van een afwijzing.

Mw. A.P. Van Dijk
Hoogdijkkade 3
1020 CR Rotterdam

5 februari 2021, Rotterdam

Betreft: Sollicitatie

Geachte mevrouw Van Dijk,

Wij willen u hartelijk bedanken voor het insturen van een sollicitatiebrief. Echter, wij hebben de vacature inmiddels kunnen vervullen. Wij zullen u vanwege deze reden niet kunnen uitnodigen voor een gesprek.

Wij wensen u veel succes toe.

Met vriendelijke groet,

Jan Willems
Directeur Personeelszaken

Rijnstra Beheer B.V.
Coolsingel 1
1011 AB Rotterdam

Voorbeeld afwijzing sollicitatie na gesprek

Heb je de sollicitant al op gesprek gehad maar tóch voor een andere kandidaat gekozen? Of heb je na het gesprek met de sollicitant juist geen goede indruk gekregen en daarom gekozen verder te zoeken naar een geschiktere kandidaat? Er zijn veel verschillende redenen om na een gesprek niet over te gaan tot een aanbod. Wat de reden ook is, je zult er ook in deze situatie goed aan doen om de kandidaat hiervan op de hoogte te stellen. Een uitzondering hierop is als de afwijzing aan het eind van het sollicitatiegesprek al duidelijk is, al is dat hoogst ongebruikelijk.

Geachte mijnheer Ten Haak,

Namens Suzuki Nederland B.V. wil ik u graag bedanken voor het gesprek van 5 februari jl. Wij moeten u helaas mededelen dat we met één van de andere kandidaten verdergaan. Wij zullen de sollicitatie met u daarom niet voortzetten.

De reden dat wij niet voor u hebben gekozen is omdat de andere kandidaat een profiel had dat beter aansluit bij deze functie.

Met het bijgevoegde formulier kunt u eventueel de gemaakte reiskosten bij ons declareren. Deze kunt u naar dit e-mailadres retour zenden. Wij zullen het bedrag binnen twee weken op uw rekening storten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Jan Meerhoff

Suzuki Nederland B.V.

De bovenstaande voorbeeld-brief is een zeer formele manier om een kandidaat af te wijzen. Wel is het fictieve bedrijf in dit geval zo vriendelijk om de gemaakte reiskosten voor de sollicitant te vergoeden. Dit doen niet alle bedrijven en het is ook zeker niet verplicht! Het zal echter zeker gewaardeerd worden door een afgewezen kandidaat.

Veel gestelde vragen

We beantwoorden nu een aantal veel gestelde vragen over het afwijzen van een sollicitant.

Is het verplicht om een afwijzing schriftelijk mede te delen?

Nee, dat is zeker niet verplicht. Wel wordt het over het algemeen als netjes ervaren om een sollicitant op de hoogte te brengen van een afwijzing. Misschien dat de persoon zelf een heel goed gevoel heeft over gehouden aan het gesprek. Het is dan beter dat de persoon een nette afwijzing krijgt dan dat deze er zelf achteraan moet bellen. Dit geeft ook een betere indruk van je bedrijf or organisatie.

Kan ik het afwijzen van een sollicitant per e-mail afhandelen?

Je kunt het afwijzen absoluut per e-mail doen. Sterker nog, veel sollicitanten zullen dat anno 2021 waarderen! Het bericht bereikt ze per e-mail namelijk een stuk sneller dan per post. Zo weten ze sneller waar ze aan toe zijn. Daarnaast is het per e-mail versturen van de afwijzing natuurlijk ook beter voor het milieu, omdat er geen papier voor nodig is en de brief niet per auto en andere vervoersmiddelen hoeft te worden vervoerd.

Handig?


Deze pagina werd gepubliceerd in februari 2021.